(รหัสสินค้า : 032070) 3-Way วาล์ว CARRIER

(รหัสสินค้า : 032070) 3-Way วาล์ว CARRIER

1,780 บาท

(KSPN-032-12-100) (12-3-Way วาล์ว CARRIER)
P/N : VLV 344 BB
ขนาด 4 หุน (1/2) แบบ Spring Return
Placeholder

1,780 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-12-100) (12-3-Way วาล์ว CARRIER)
P/N : VLV 344 BB
ขนาด 4 หุน (1/2) แบบ Spring Return
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว