(รหัสสินค้า : 036091) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 1 หุนครึ่ง (3/16) / ม้วน

(รหัสสินค้า : 036091) ท่อทองแดง ชนิดหนา ขนาด 1 หุนครึ่ง (3/16) / ม้วน

765 บาท

(KSPN-036-06-311) (06-ขนาดพิเศษ)
เบอร์ #23 (0.60 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร)
Placeholder

765 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-06-311) (06-ขนาดพิเศษ)
เบอร์ #23 (0.60 mm)
ยาว 50 ฟุต (15 เมตร)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ม้วน