(รหัสสินค้า : 036200) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 2 หุน (1/4)

(รหัสสินค้า : 036200) ท่อทองแดง ชนิดเส้น แบบ L ขนาด 2 หุน (1/4)

425 บาท

(KSPN-036-02-200) (02-แบบท่อเส้น)
1/4 OD
แบบหนา ยาว 6 เมตร
Placeholder

425 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-036-02-200) (02-แบบท่อเส้น)
1/4 OD
แบบหนา ยาว 6 เมตร
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น