(รหัสสินค้า : 040091) น้ำยาแอร์ R-404a DBB

(รหัสสินค้า : 040091) น้ำยาแอร์ R-404a DBB

2,695 บาท

(KSPN-040-05-902) (05-น้ำยาแอร์ R-404)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 10.9 กก (24 ปอนด์)

2,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-05-902) (05-น้ำยาแอร์ R-404)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 10.9 กก (24 ปอนด์)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง