(รหัสสินค้า : 040098) น้ำยาแอร์ R-513A CHEMOURS

(รหัสสินค้า : 040098) น้ำยาแอร์ R-513A CHEMOURS

30,695 บาท

(KSPN-040-08A-101) (08A-น้ำยาแอร์ R-513)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 12.5 กก (27.5 ปอนด์)
(Opteon XP10)

30,695 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-08A-101) (08A-น้ำยาแอร์ R-513)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 12.5 กก (27.5 ปอนด์)
(Opteon XP10)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง