(รหัสสินค้า : 040107) น้ำยาแอร์ R-32 DUPONT / CHEMOURS

(รหัสสินค้า : 040107) น้ำยาแอร์ R-32 DUPONT / CHEMOURS

1,655 บาท

(KSPN-040-03-401) (03-น้ำยาแอร์ R-32)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 9.5 กก (20.9 ปอนด์)

1,655 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-040-03-401) (03-น้ำยาแอร์ R-32)
ราคาพร้อมถัง
ขนาด 9.5 กก (20.9 ปอนด์)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

,

รุ่น

หน่วย

ถัง