(รหัสสินค้า : 041030) น้ำยา HCFC-141B BLUE PLANET

(รหัสสินค้า : 041030) น้ำยา HCFC-141B BLUE PLANET

3,785 บาท

(KSPN-041-02-101A) (02-น้ำยาไล่ระบบ)
ขนาด 10 กก.
Placeholder

3,785 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-041-02-101A) (02-น้ำยาไล่ระบบ)
ขนาด 10 กก.
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง