(รหัสสินค้า : 042017) นาฬิกา ไทม์เมอร์ ตู้เย็น NAKAGAWA

(รหัสสินค้า : 042017) นาฬิกา ไทม์เมอร์ ตู้เย็น NAKAGAWA

สินค้าแนะนำ

315 บาท

(KSPN-042-01-111) (01-ไทม์เมอร์ NAKAGAWA)
รุ่น NT0804M2MC
แบบทำงาน 8 ชั่วโมง ตัด 4 นาที
ไฟเข้าขาที่ 1 / 3
(PANASONIC)(664927)
Placeholder

315 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-042-01-111) (01-ไทม์เมอร์ NAKAGAWA)
รุ่น NT0804M2MC
แบบทำงาน 8 ชั่วโมง ตัด 4 นาที
ไฟเข้าขาที่ 1 / 3
(PANASONIC)(664927)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน