(รหัสสินค้า : 042024) นาฬิกา ไทม์เมอร์ ตู้เย็น NAKAGAWA

(รหัสสินค้า : 042024) นาฬิกา ไทม์เมอร์ ตู้เย็น NAKAGAWA

สินค้าแนะนำ

265 บาท

(KSPN-042-01-121) (01-ไทม์เมอร์ NAKAGAWA)
รุ่น NT1307M2HA
แบบทำงาน 13 ชั่วโมง ตัด 7 นาที
ไฟเข้าขาที่ 1 / 3
(HITACHI)
Placeholder

265 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-042-01-121) (01-ไทม์เมอร์ NAKAGAWA)
รุ่น NT1307M2HA
แบบทำงาน 13 ชั่วโมง ตัด 7 นาที
ไฟเข้าขาที่ 1 / 3
(HITACHI)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน