(รหัสสินค้า : 044081) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ SUNISO (SUNOCO) 4SA

(รหัสสินค้า : 044081) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ SUNISO (SUNOCO) 4SA

23,980 บาท

(KSPN-044-03-102) (03-Mineral Oil Ammonia)
ขนาด 200 ลิตร
สำหรับคอมเพรสเซอร์ Ammonia (แอมโมเนีย)
(แกลลอนเหล็ก)
Placeholder

23,980 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-044-03-102) (03-Mineral Oil Ammonia)
ขนาด 200 ลิตร
สำหรับคอมเพรสเซอร์ Ammonia (แอมโมเนีย)
(แกลลอนเหล็ก)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แกลลอน