(รหัสสินค้า : 044085) น้ำมัน เครื่องแวคคั่ม J/B

(รหัสสินค้า : 044085) น้ำมัน เครื่องแวคคั่ม J/B

1,295 บาท

(KSPN-044-11-103A) (11-น้ำมันแวคคั่ม)
รุ่น DVO-24  (ISO 46)
ขนาด 3.78 ลิตร

1,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-044-11-103A) (11-น้ำมันแวคคั่ม)
รุ่น DVO-24  (ISO 46)
ขนาด 3.78 ลิตร
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

แกลลอน