(รหัสสินค้า : 044092) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ CPI 4600-46 F

(รหัสสินค้า : 044092) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ CPI 4600-46 F

10,950 บาท

(KSPN-044-04-102) (04-POLYALPHAOLEFIN)
ขนาด 18.9 ลิตร (5 แกลลอน)
(น้ำมันคอม ชนิด PolyAlphaOlefin)(PAO)
สำหรับคอมเพรสเซอร์ Ammonia (แอมโมเนีย)

10,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-044-04-102) (04-POLYALPHAOLEFIN)
ขนาด 18.9 ลิตร (5 แกลลอน)
(น้ำมันคอม ชนิด PolyAlphaOlefin)(PAO)
สำหรับคอมเพรสเซอร์ Ammonia (แอมโมเนีย)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง