(รหัสสินค้า : 044096) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ CPI 1009-68

(รหัสสินค้า : 044096) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ CPI 1009-68

29,500 บาท

(KSPN-044-03-201) (03-Mineral Oil Ammonia)
ขนาด 208 ลิตร
สำหรับคอมเพรสเซอร์ Ammonia (แอมโมเนีย)

29,500 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-044-03-201) (03-Mineral Oil Ammonia)
ขนาด 208 ลิตร
สำหรับคอมเพรสเซอร์ Ammonia (แอมโมเนีย)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง