(รหัสสินค้า : 044097) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ TOTALINE SOSE 55

(รหัสสินค้า : 044097) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ TOTALINE SOSE 55

4,995 บาท

(KSPN-044-02-405) (02-Synthetic Oil น้ำยา R-134 R-404 R-407 R-410)
ขนาด 5 ลิตร
สำหรับน้ำยา R-134a, R-410, R-32, R-404
R-407, R-507
แบบ Synthetic Oil (น้ำมันสังเคราะห์ ,POE) สำหรับ HFC

4,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-044-02-405) (02-Synthetic Oil น้ำยา R-134 R-404 R-407 R-410)
ขนาด 5 ลิตร
สำหรับน้ำยา R-134a, R-410, R-32, R-404
R-407, R-507
แบบ Synthetic Oil (น้ำมันสังเคราะห์ ,POE) สำหรับ HFC
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง