(รหัสสินค้า : 044099) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ CPI Pail Oil-100

(รหัสสินค้า : 044099) น้ำมันคอมเพรสเซอร์ CPI Pail Oil-100

6,490 บาท

(KSPN-044-01-801) (01-Mineral Oil น้ำยา R-22 R-502 R-600)
ขนาด 18.9 ลิตร
คอมเพรสเซอร์น้ำยา R-12 R-22 R-502 R-600
แบบ Mineral Oil (น้ำมันแร่) สำหรับ CHC , HCFC

6,490 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-044-01-801) (01-Mineral Oil น้ำยา R-22 R-502 R-600)
ขนาด 18.9 ลิตร
คอมเพรสเซอร์น้ำยา R-12 R-22 R-502 R-600
แบบ Mineral Oil (น้ำมันแร่) สำหรับ CHC , HCFC
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ถัง