(รหัสสินค้า : 048030) โบล์วแฟนคอยล์ แบบอลูมิเนียม (ด้านซ้าย)

(รหัสสินค้า : 048030) โบล์วแฟนคอยล์ แบบอลูมิเนียม (ด้านซ้าย)

295 บาท

(KSPN-048-02-104A) (02-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์แขวน แบบอลูมีเนียม)
ขนาด 6 x 9 นิ้ว
แฟนคอยล์ แบบ ตั้ง/แขวน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว
รูเพลา 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
Placeholder

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-048-02-104A) (02-โบล์วแฟนคอยล์ แอร์แขวน แบบอลูมีเนียม)
ขนาด 6 x 9 นิ้ว
แฟนคอยล์ แบบ ตั้ง/แขวน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว
รูเพลา 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน