(รหัสสินค้า : 050055) ปั๊มน้ำล้างแอร์ SP TURBO

(รหัสสินค้า : 050055) ปั๊มน้ำล้างแอร์ SP TURBO

4,495 บาท

(KSPN-050-01-211) (01-ปั๊มน้ำล้างแอร์)
รุ่น SP-S2  ปืนแบบสั้น
สาย 10 M
แรงดัน 140 Bar

4,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-050-01-211) (01-ปั๊มน้ำล้างแอร์)
รุ่น SP-S2  ปืนแบบสั้น
สาย 10 M
แรงดัน 140 Bar
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว