(รหัสสินค้า : 051035) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) ASPEN

(รหัสสินค้า : 051035) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) ASPEN

4,615 บาท

(KSPN-051-04-103) (04-ASPEN)
รุ่น MIni Tank (FP1056/2)
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour
Placeholder

4,615 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-04-103) (04-ASPEN)
รุ่น MIni Tank (FP1056/2)
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour
KSPN

KSPN-051-04-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด