(รหัสสินค้า : 051038) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) ASPEN

(รหัสสินค้า : 051038) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) ASPEN

19,235 บาท

(KSPN-051-04-104) (04-ASPEN)
รุ่น HEAVY DUTY 10M. (FP2066/2)
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour
Placeholder

19,235 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-04-104) (04-ASPEN)
รุ่น HEAVY DUTY 10M. (FP2066/2)
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour
KSPN

KSPN-051-04-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด