(รหัสสินค้า : 051042) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) ASPEN (Copy)

(รหัสสินค้า : 051042) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) ASPEN (Copy)

28,945 บาท

(KSPN-051-04-108) (04-ASPEN)
รุ่น Heavy Duty 6m. (Top Inlet FP2597)(Side Inlet FP2805)
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour
Placeholder

28,945 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-04-108) (04-ASPEN)
รุ่น Heavy Duty 6m. (Top Inlet FP2597)(Side Inlet FP2805)
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour
KSPN

KSPN-051-04-108

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด