(รหัสสินค้า : 051047) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) ASPEN

(รหัสสินค้า : 051047) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) ASPEN

5,485 บาท

(KSPN-051-04-113) (04-ASPEN)
รุ่น Mini Orange (FP2212)
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour
Placeholder

5,485 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-04-113) (04-ASPEN)
รุ่น Mini Orange (FP2212)
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour
KSPN

KSPN-051-04-113

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด