(รหัสสินค้า : 051052) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) SICCOM

(รหัสสินค้า : 051052) ปั๊มน้ำทิ้ง (กาลักน้ำ) (เดรนปั้ม) SICCOM

1,765 บาท

(KSPN-051-08-101) (08-SICCOM)
รุ่น CP08 (CP08SC6641)
ขนาด 60 ลิตร / ชม.  (สูงสุด 13.5 TON)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 1.1 M  ระดับเสียง 20-45 dBA
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour
(สำหรับแอร์สี่ทิศทาง)

1,765 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-051-08-101) (08-SICCOM)
รุ่น CP08 (CP08SC6641)
ขนาด 60 ลิตร / ชม.  (สูงสุด 13.5 TON)
แรงดันแนวตั้งไม่เกิน 1.1 M  ระดับเสียง 20-45 dBA
[(BTU / 3414) x 1.2 ] Lite / Hour
(สำหรับแอร์สี่ทิศทาง)
KSPN

KSPN-051-08-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด