(รหัสสินค้า : 053010) ท่อ PVC สีขาว ขนาด 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 053010) ท่อ PVC สีขาว ขนาด 3 หุน (3/8)

29 บาท

(KSPN-053-03-101)(03-ท่อ PVC สีขาว)

Placeholder

29 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-053-03-101)(03-ท่อ PVC สีขาว)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

เส้น