(รหัสสินค้า : 053012) ก้ามปู PVC สีขาว ขนาด 3 หุน (3/8)

(รหัสสินค้า : 053012) ก้ามปู PVC สีขาว ขนาด 3 หุน (3/8)

3 บาท

(KSPN-053-31-101)(31-ก้ามปู PVC สีขาว)
(กิ๊บ ล็อคท่อ 3/8 ขาว)
Placeholder

3 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-053-31-101)(31-ก้ามปู PVC สีขาว)
(กิ๊บ ล็อคท่อ 3/8 ขาว)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน