(รหัสสินค้า : 063010) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

(รหัสสินค้า : 063010) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง RUAMTHONG

1,120 บาท

(KSPN-063-17-105A) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model : SB920-1
900RPM (แบบบู๊ซ) CAP 3UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
Placeholder

1,120 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-17-105A) (17-แกน 4 หุน – RUAMTHOMG)
ขนาด 1/8 HP แบบมีปีก
Model : SB920-1
900RPM (แบบบู๊ซ) CAP 3UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก