(รหัสสินค้า : 063140) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M. (หมุนซ้าย)

(รหัสสินค้า : 063140) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M. (หมุนซ้าย)

1,820 บาท

(KSPN-063-19-103A) (19-แกน 4 หุน – U.E.M)
ขนาด 1/6 HP แบบมีปีก หมุนซ้าย  1250 RPM
U.N. MOTORWORK
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

1,820 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-19-103A) (19-แกน 4 หุน – U.E.M)
ขนาด 1/6 HP แบบมีปีก หมุนซ้าย  1250 RPM
U.N. MOTORWORK
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก