(รหัสสินค้า : 063147) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M. (1250RPM)

(รหัสสินค้า : 063147) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M. (1250RPM)

2,455 บาท

(KSPN-063-19-104A) (19-แกน 4 หุน – U.E.M)
ขนาด 1/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : 3ATP 1250 RPM CAP 4UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
U.N. MOTORWORK

2,455 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-19-104A) (19-แกน 4 หุน – U.E.M)
ขนาด 1/4 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
Model : 3ATP 1250 RPM CAP 4UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
U.N. MOTORWORK

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก