(รหัสสินค้า : 063150) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง YAMABISHI

(รหัสสินค้า : 063150) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง YAMABISHI

1,395 บาท

(KSPN-063-16-101A) (16-แกน 4 หุน – YAMABISHI)
ขนาด 1/6 HP แบบมีปีก
Model : B1-1/6-KA
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

1,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-16-101A) (16-แกน 4 หุน – YAMABISHI)
ขนาด 1/6 HP แบบมีปีก
Model : B1-1/6-KA
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก