(รหัสสินค้า : 063159) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M.

(รหัสสินค้า : 063159) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง U.E.M.

3,995 บาท

(KSPN-063-19-107A) (19-แกน 4 หุน – U.E.M
รุ่น MOD 69UC111/2PH (1250 RPM)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
U.N. MOTORWORK ไฟ 380V
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

3,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-19-107A) (19-แกน 4 หุน – U.E.M
รุ่น MOD 69UC111/2PH (1250 RPM)
ขนาด 1/2 HP แบบไม่มีปีก (แบบกลม)
U.N. MOTORWORK ไฟ 380V
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก