(รหัสสินค้า : 063160) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง BPK

(รหัสสินค้า : 063160) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง BPK

648 บาท

(KSPN-063-08-101) (08-แกน 2 หุน ครึ่ง – BPK)
แบบ หมุนขวา
880RPM  CAP 2.5MFD แบบขันหน้า มีปีก
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนขวา)
(สายไฟ ขาว-ดำ-น้ำตาล)

648 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-08-101) (08-แกน 2 หุน ครึ่ง – BPK)
แบบ หมุนขวา
880RPM  CAP 2.5MFD แบบขันหน้า มีปีก
แกนเพลา 2 หุน ครึ่ง (5/16) (8mm) (หมุนขวา)
(สายไฟ ขาว-ดำ-น้ำตาล)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก