(รหัสสินค้า : 063167) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง IC

(รหัสสินค้า : 063167) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง IC

1,295 บาท

(KSPN-063-14-101) (14-แกน 4 หุน – IC)
ขนาด 1/4 HP แบบมีปีก (แบบปิด)
Model : SCM3104112
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)

1,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-14-101) (14-แกน 4 หุน – IC)
ขนาด 1/4 HP แบบมีปีก (แบบปิด)
Model : SCM3104112
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก