(รหัสสินค้า : 063170) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง O-TWO

(รหัสสินค้า : 063170) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง O-TWO

995 บาท

(KSPN-063-12-112A) (12-แกน 4 หุน – FASCO)
ขนาด 1/6 HP  แบบมีปีก
Model : RTS935C616
900 RPM  0.75A  CAP 3UF/400VAC
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
Placeholder

995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-12-112A) (12-แกน 4 หุน – FASCO)
ขนาด 1/6 HP  แบบมีปีก
Model : RTS935C616
900 RPM  0.75A  CAP 3UF/400VAC
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก