(รหัสสินค้า : 063174) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KRUGER FASCO

(รหัสสินค้า : 063174) มอเตอร์ คอนเดนซิ่ง KRUGER FASCO

7,235 บาท

(KSPN-063-22-108) (22-แกน 4 หุน – KRUKER FASCO)
Model : 8555NVA-A26X
(365W / 4P / 1PH / 50Hz / 220V / 3SP)
Placeholder

7,235 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-063-22-108) (22-แกน 4 หุน – KRUKER FASCO)
Model : 8555NVA-A26X
(365W / 4P / 1PH / 50Hz / 220V / 3SP)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก