(รหัสสินค้า : 064065) มอเตอร์ แฟนคอยล์ แบบ 1 แกน U.E.M.

(รหัสสินค้า : 064065) มอเตอร์ แฟนคอยล์ แบบ 1 แกน U.E.M.

2,795 บาท

(KSPN-064-08-202) (08-U.E.M.)
Model : 3ATP
ขนาด 1/4 HP  แบบ 3 SPEED
แบบมีปีกตรงกลาง (มีหูตรงกลาง)
1250 RPM  CAP 4UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
U.N. MOTORWORK
(มีปีก/มีหู ตรงกลางตัวมอเตอร์)
Placeholder

2,795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-08-202) (08-U.E.M.)
Model : 3ATP
ขนาด 1/4 HP  แบบ 3 SPEED
แบบมีปีกตรงกลาง (มีหูตรงกลาง)
1250 RPM  CAP 4UF
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
U.N. MOTORWORK
(มีปีก/มีหู ตรงกลางตัวมอเตอร์)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก