(รหัสสินค้า : 064067) มอเตอร์ แฟนคอยล์ แบบ 1 แกน U.E.M.

(รหัสสินค้า : 064067) มอเตอร์ แฟนคอยล์ แบบ 1 แกน U.E.M.

2,565 บาท

(KSPN-064-08-204) (08-U.E.M.)
MOD. 3 ATP
ขนาด 1/6 HP แบบ 3 SPEED
900-800-750 RPM   220V
U.N. MOTORWORK
มอเตอร์ แฟนคอยล์ แอร์ตู้ตั้ง
Placeholder

2,565 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-08-204) (08-U.E.M.)
MOD. 3 ATP
ขนาด 1/6 HP แบบ 3 SPEED
900-800-750 RPM   220V
U.N. MOTORWORK
มอเตอร์ แฟนคอยล์ แอร์ตู้ตั้ง
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก