(รหัสสินค้า : 064069) มอเตอร์ แฟนคอยล์ กุลธร (KULTHORN)

(รหัสสินค้า : 064069) มอเตอร์ แฟนคอยล์ กุลธร (KULTHORN)

1,250 บาท

(KSPN-064-11-112) (11-กุลธร)
Model : KDE2D4018
ขนาด 1/10 HP
1250 / 1150 / 1050 RPM

1,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-11-112) (11-กุลธร)
Model : KDE2D4018
ขนาด 1/10 HP
1250 / 1150 / 1050 RPM
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก