(รหัสสินค้า : 064070) มอเตอร์ แฟนคอยล์ กุลธร (KULTHORN)

(รหัสสินค้า : 064070) มอเตอร์ แฟนคอยล์ กุลธร (KULTHORN)

1,250 บาท

(KSPN-064-11-113) (11-กุลธร)
Model : KDE2E4105
ขนาด 1/8 HP
1350 / 1250 / 1150 RPM

1,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-11-113) (11-กุลธร)
Model : KDE2E4105
ขนาด 1/8 HP
1350 / 1250 / 1150 RPM
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก