(รหัสสินค้า : 064071) มอเตอร์ แฟนคอยล์ แบบ 1 แกน U.E.M.

(รหัสสินค้า : 064071) มอเตอร์ แฟนคอยล์ แบบ 1 แกน U.E.M.

2,335 บาท

(KSPN-064-08-216) (08-U.E.M.)
Model : 3ATP
ขนาด 1/4 HP  แบบ 3 SPEED
แบบไม่มีปีก (ไม่มีหู) (แบบกลม)
900 RPM CAP 4UF (900 / 800 / 750 RPM)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
U.N. MOTORWORK
Placeholder

2,335 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-08-216) (08-U.E.M.)
Model : 3ATP
ขนาด 1/4 HP  แบบ 3 SPEED
แบบไม่มีปีก (ไม่มีหู) (แบบกลม)
900 RPM CAP 4UF (900 / 800 / 750 RPM)
แกนเพลา ขนาด 4 หุน (1/2) (12.7 mm)
U.N. MOTORWORK
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก