(รหัสสินค้า : 064072) มอเตอร์ แฟนคอยล์ กุลธร (KULTHORN)

(รหัสสินค้า : 064072) มอเตอร์ แฟนคอยล์ กุลธร (KULTHORN)

1,250 บาท

(KSPN-064-11-102A) (11-กุลธร)
Model : KCE4F545E (KCF-15)
ขนาด 1/15 HP
1250/1150/1050RPM

1,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-11-102A) (11-กุลธร)
Model : KCE4F545E (KCF-15)
ขนาด 1/15 HP
1250/1150/1050RPM
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก