(รหัสสินค้า : 064073) มอเตอร์ แฟนคอยล์ FASCO ขนาด 1/3 HP

(รหัสสินค้า : 064073) มอเตอร์ แฟนคอยล์ FASCO ขนาด 1/3 HP

2,670 บาท

(KSPN-064-01-107) (01-FASCO)
Model : B1-1/3-B (8557MVA-A17S)
900/850/750 RPM
2.3A CAP 7.5UF/400VAC

2,670 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-01-107) (01-FASCO)
Model : B1-1/3-B (8557MVA-A17S)
900/850/750 RPM
2.3A CAP 7.5UF/400VAC
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก