(รหัสสินค้า : 064074) มอเตอร์ แฟนคอยล์ YAMABISHI

(รหัสสินค้า : 064074) มอเตอร์ แฟนคอยล์ YAMABISHI

1,845 บาท

(KSPN-064-03-105) (03-YAMABISHI)
Model : B1-1/3-B
ขนาด 1/3 HP
900/850/750 RPM
2.3A CAP 7.5UF/400VAC
Placeholder

1,845 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-03-105) (03-YAMABISHI)
Model : B1-1/3-B
ขนาด 1/3 HP
900/850/750 RPM
2.3A CAP 7.5UF/400VAC
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก