(รหัสสินค้า : 064075) มอเตอร์ แฟนคอยล์ RUAMTHONG ขนาด 1/8 HP

(รหัสสินค้า : 064075) มอเตอร์ แฟนคอยล์ RUAMTHONG ขนาด 1/8 HP

1,295 บาท

(KSPN-064-06-105) (06-RUAMTHONG)
Model : RTS925F490
1250 RPM  Cap 3UF
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้งแขวน

1,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-06-105) (06-RUAMTHONG)
Model : RTS925F490
1250 RPM  Cap 3UF
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้งแขวน
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก