(รหัสสินค้า : 064076) มอเตอร์ แฟนคอยล์ U.E.M.

(รหัสสินค้า : 064076) มอเตอร์ แฟนคอยล์ U.E.M.

2,565 บาท

(KSPN-064-08-107) (08-U.E.M.)
MOD. 3 ATP
ขนาด 1/4 HP  1250RPM
220V  Cap 4MFD
U.N. MOTORWORK
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้ง/แขวน

2,565 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-064-08-107) (08-U.E.M.)
MOD. 3 ATP
ขนาด 1/4 HP  1250RPM
220V  Cap 4MFD
U.N. MOTORWORK
มอเตอร์ แฟนคอยล์ ตั้ง/แขวน
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก