(รหัสสินค้า : 066021) มอเตอร์ ตู้แช่ YAMABISHI ขนาด 31 W

(รหัสสินค้า : 066021) มอเตอร์ ตู้แช่ YAMABISHI ขนาด 31 W

1,950 บาท

(KSPN-066-03-102) (03-YAMABISHI)
Model : Model : B1-1/20-I1 (I1 / C1 / G1)
31W 0.32A 1250 RPM 2.5MFD

1,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-066-03-102) (03-YAMABISHI)
Model : Model : B1-1/20-I1 (I1 / C1 / G1)
31W 0.32A 1250 RPM 2.5MFD
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก