(รหัสสินค้า : 066023) มอเตอร์ ตู้แช่ ELCO ขนาด 5 W

(รหัสสินค้า : 066023) มอเตอร์ ตู้แช่ ELCO ขนาด 5 W

865 บาท

(KSPN-066-01-100) (01-ELCO)
1300/1550 RPM  (VN5-13/1638)
5W (out) / 32W (in) 0.20A

865 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-066-01-100) (01-ELCO)
1300/1550 RPM  (VN5-13/1638)
5W (out) / 32W (in) 0.20A
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก