(รหัสสินค้า : 066024) มอเตอร์ ตู้แช่ YAMABISHI (แบบเหลี่ยม)

(รหัสสินค้า : 066024) มอเตอร์ ตู้แช่ YAMABISHI (แบบเหลี่ยม)

765 บาท

(KSPN-066-03-203) (03-YAMABISHI)
Model : AM-025-A
ขนาด 25 W
220V/50Hz 1300 RPM  0.28A
Cap 2MFD/400V

765 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-066-03-203) (03-YAMABISHI)
Model : AM-025-A
ขนาด 25 W
220V/50Hz 1300 RPM  0.28A
Cap 2MFD/400V
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก