(รหัสสินค้า : 066025) มอเตอร์ ตู้แช่ YAMABISHI (แบบเหลี่ยม)

(รหัสสินค้า : 066025) มอเตอร์ ตู้แช่ YAMABISHI (แบบเหลี่ยม)

625 บาท

(KSPN-066-03-201) (03-YAMABISHI)
Model : AM-010-E
ขนาด 10 W
220V/50Hz 1300 RPM  0.19A
Cap 1.5MFD/350V
Placeholder

625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-066-03-201) (03-YAMABISHI)
Model : AM-010-E
ขนาด 10 W
220V/50Hz 1300 RPM  0.19A
Cap 1.5MFD/350V
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก