(รหัสสินค้า : 069124) แมกเนติก SP 40A 2 ขา (2P)

(รหัสสินค้า : 069124) แมกเนติก SP 40A 2 ขา (2P)

218 บาท

(KSPN-069-06-131) (06-SP)
(40A / 2P / 220V)

218 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-069-06-131) (06-SP)
(40A / 2P / 220V)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว