(รหัสสินค้า : 069129) แมกเนติก MEK-TRONICS 40A 3 ขา (3P)

(รหัสสินค้า : 069129) แมกเนติก MEK-TRONICS 40A 3 ขา (3P)

625 บาท

(KSPN-069-11-101) (11-MEK-TRONICS)
Model : MKHE3XU04CG
(208/240V  50/60Hz) (40A / 3P / 220V)
Placeholder

625 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-069-11-101) (11-MEK-TRONICS)
Model : MKHE3XU04CG
(208/240V  50/60Hz) (40A / 3P / 220V)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว