(รหัสสินค้า : 070057) บานพับหางปลา ประตูห้องเย็น COOLMAX

(รหัสสินค้า : 070057) บานพับหางปลา ประตูห้องเย็น COOLMAX

1,295 บาท

(KSPN-070-04-107) (04-บานพับหางปลา ประตูห้องเย็น)
สำหรับประตู แบบไม่เรียบ (แบบขาสูง)
Model : CM-1470-H
(Zinc Alloys)(แบบชุบสีเงิน)

1,295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-070-04-107) (04-บานพับหางปลา ประตูห้องเย็น)
สำหรับประตู แบบไม่เรียบ (แบบขาสูง)
Model : CM-1470-H
(Zinc Alloys)(แบบชุบสีเงิน)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน